Home


Sinenix Log ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2560 ที่เข้ารับการทดสอบและผ่านการทดสอบ NECTEC Standard NTS 4003.1-2552 มาตรฐานระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตั้งระบบในองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้สามารถมั่นใจได้มากกว่าถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้องต่อตัวกฎหมาย และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

  • บริการวิเคราะห์ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนติดตั้ง มั่นใจได้ว่าสามารถบันทึก Log File ได้ครบ
  • เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 วันพร้อมระบบป้องกันการแก้ไขถึง 2 มาตรฐาน
  • สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับระบบ ทั้งแบบ Centraized และแบบ Gateway Log
  • อุปกรณ์หลากหลายเลือกได้ตามความต้องการ และลักษณะระบบ Network
  • ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การพัฒนา และเข้าใจในตัว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จริง
  • สามารถนำข้อมูล log ไปใช้กับโปรแกรม Report ต่างๆ ได้
  • ค่าใช้จ่ายคุ้มค่า เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ
  • ผ่านการทดสอบ NTS 4003.1-2552 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทชั้นนำ ในแต่ละอุตสาหกรรมเลือกใช้

รูปแบบการติดตั้ง

Sineix – Logging   Sinenix – Centralized Log
Sinenix Logging Sinenix Centralized Log
    สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก หรือสำนักงานสาขา
ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบพื้นฐาน คือ มี Modem หรือ Router และ Switch ในระบบ Network โดยไม่มี Server อื่นๆ สามารถบันทึก Log ได้พร้อมการจัดการอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
    สำหรับสำนักงานขนาดกลาง หรือ ขนาดใหญ่ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น มี Firewall, Mail Server , Active Directory , Proxy Server ,Web Server ในองค์กร