เก็บ Log พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

เก็บ Log พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

 


เก็บ Log พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

Sinenix – Logging and Report ระบบบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data หรือ Log File) สำหรับองค์กร พัฒนาตามหลักเกณฑ์ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังเป็น ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรรวมถึงบริษัทชั้นนำไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลด้าน Log Server ทั้งทางด้านการติดตั้ง และการให้บริการ

Sinenix – Logging and Report เป็นระบบบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการทดสอบทั้งจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ตามมาตรฐาน มศอ.4003.1-2552 หรือ NECTEC Standard NTS 4003.1-2552


Benefits

 • บริการวิเคราะห์ระบบก่อนติดตั้ง มั่นใจได้ว่าสามารถบันทึก Log File ได้ครบ
 • เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 90 วันพร้อมระบบป้องกันการแก้ไข
 • สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับระบบ ทั้งแบบ Centralized และแบบ Gateway Log
 • อุปกรณ์หลากหลายเลือกได้ตามความต้องการ
 • ทำงานร่วมกับอุปกรณ์หลัก เช่น Router , Firewall, Email Server,
  Active Directory ได้
 • ทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การพัฒนา และเข้าใจในตัว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จริง
 • ค่าใช้จ่ายคุ้มค่า เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ
 • มั่นใจกว่ากับมาตรฐาน NECTEC [พ.ศ.2557] และ PTEC [พ.ศ.2556]

*ขึ้นกับการตั้งค่าระบบ

Quick Support Corner

Product Name:     Sinenix – Logging and Report, Centralized Log
For:    เก็บ Log ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Budget:   Per License Per Year
Installation:  ติดตั้งเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) หรือ ติดตั้งแบบ Gateway ขึ้นกับระบบ Network ลูกค้า

Reasons to Use:

 1. ไม่เสี่ยงกับค่าปรับสูงถึง 500,000 บาท
 2. ไม่เสี่ยงกับข้อหาจงใจยินยอม สนับสนุนให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 3.  มั่นใจกว่ากับมาตรฐานโดยตรงด้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
 4.  บริการครบวงจร ในราคาสมเหตุสมผล

Sinenix กับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560

Sinenix เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  (Log File) ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560

ระบบ Sinenix สามารถจัดเก็บข้อมูลตามประเภทของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้ ดังต่อไปนี้

ประเภท ๕ (๑) ข ผู้ให้บริการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(Access Service Provider)

ประเภท ๕ (๑) ค ผู้ให้บริการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการโปรแกรม

ประยุกต์ต่างๆ (Hosting Service Provider)

ประเภท ๕ (๑) ง ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต

และสามารถจัดเก็บข้อมูลตามประเภทประเภทของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามประเภทของ
ผู้ให้บริการได้ ดังต่อไปนี้

ประเภท ๕ (๑) ข,ค ก.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการเข้าถึงเครือข่าย

ข.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email server)

ค.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตจากการโอนแฟ้มข้อมูลบนเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล

ง.ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการเว็บ

จ.ชนิดของข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

ประเภท  ๕ (๑) ง ก.ผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต

Sinenix และการเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

HIGH EVENTS PER SECOND (EPS)

ด้วยการออกแบบที่ทรงประสิทธิภาพ ระบบ Sinenix รองรับข้อมูล EPS ได้ในระดับสูง และรองรับการขยายระบบเพิ่มได้ตามการใช้งาน

 

INTELLIGENT NTP ALGORITHM

ระบบการตรวจสอบเวลามาตรฐาน Network Time Protocol สามารถเลือกเทียบเวลากับอุปกรณ์ภายใน เช่น Active Directory, Firewall หรือเลือก sync เวลากับหน่วยงานกลาง โดยระบบจะตรวจสอบจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ สถาบันวิทยาแห่งชาติ, กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และไทยเซิร์ต

SUPPORTIVE ALERT

เปิดการแจ้งเตือนจากระบบได้ในกรณี Log Lost, High-disk Usage, High Log Growth, Log-In Notification หรือเลือกใช้ Email Report รายงานการทำงานภาพรวมระบบ

 

EFFECTIVE COLLABORATION

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย ไม่จำกัดยี่ห้อ ผ่านมาตรฐานการส่งข้อมูล Syslog และสามารถ Forward ข้อมูลต่อไปยังระบบ Log Analysis ได้

 

ADVANCE DATA HASHING

ไม่ใช่แค่ MD-5 ตามที่กฎหมายกำหนด ระบบยังรองรับการทำ Data Hashing แบบ SHA-1 และ SHA-256 ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลขั้นสูงที่ให้ความปลอดภัยมากกว่า

 

VMWARE BACKUP ENGINE

รองรับการสำรองข้อมูล Log ไปยังระบบ VMware แบบอัตโนมัติ เพียงตั้งค่าในการสำรองข้อมูลครั้งแรก ครั้งเดียว

 


Log Type Support  ประเภทข้อมูลจราจรที่ Sinenix สามารถจัดเก็บได้

 • ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย
 • ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรินกส์ (e-mail Server)
 • ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการโอนแฟ้มข้อมูลบนเครื่องให้บริการโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
 • ข้อมูลอินเทอร์เน็ตบนเครื่องผู้ให้บริการเว็บ
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Usenet)
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากการโต้ตอบกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

*อ้างอิงจาก มศอ.4003.1-2552 ภาคผนวก ข.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-661-7720 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Email: Info@gistz.com